Årets søppelplukking i boks!

For 4. gang har vi plukket søppel for Mesta AS – Statens Vegvesen sitt driftselskap. I år en kortere strekning enn i fjor, fra Langodden til Bergerrønningen samt Folldalsveien fra Steimosvingen til Steivanglia.Mesta AS tapte anbudet med driftingen av veien de kommende 5 år til et privat selskap, så det er usikkert om det blir noe mere av denne dugnaden i fremtiden. Det har vært greit betalt og en en konkret fin jobb for voksne personer. Noen har stått på ekstra hardt i år med 2 kvelder elller mere: Ivan Granrud, Ola Hektoen Thoresen,Jarle Tronslien,Arve Oddlien,Nils Flaten og Else Helen Lillestrøm og hennes folk på Strømmen. Hurra også for Else og Inge Espeland som også i år har plukket mellom søndre og norde innkjørsel på sin eiendom Pauren, ca 350 meter.Takk til disse og andre som deltok i vårens eventyr langs RV3.