Årsmøte i DNT avdeling Nord-Østerdal

TegningDNT2012

For medlemmer av Den Norske Turistforening avdeling NØ tør vi minne om årsmøtet den 3.mars kl. 16.00 – se vedlegg. Vi anmoder om at medlemmer i Alvdal deltar og gjerne også om samkjøring, for å spare miljøet i størst mulig grad.
Lokalavdelingen avd DNT er en viktig samarbeidspartner for oss. Vi takker for den rause gaven som vi forleden fikk. Vi skal bruke pengene til fellesskapets beste.

Tusen hjertelig takk!


 Årsmøte DNT avd.  NØ 3.mars 2012

Gave fra DNT avd.  NØ 2012