Avsluttet Allmannstua sesongen med vedhogst.

Årets vintersesong på skistua Allmannstua ble avsluttet 1.påskedag. Årets sesong har vært på det jevne med litt mindre trafikk enn rekordåret i fjor. Allmannstua gir verdifulle kroner i felleskassa som brukes til oppkjøring av skiløyper over hele bygda. Mildværet først på mars førte til mindre trafikk både i skiløypa og på serveringsstedene. Forholdene for ski har vært kjempebra men erfaringsmessig er det bart nede i bygda er det fort mange å prøve andre alternativer for søndagsturen. Allmannstua er i topp stand selvsagt, vi planlegger en dugnad i sommer med ny beis. I kveld har vi hatt en dugnadsøkt med hugging av ved for neste sesong. Arne Helge D. og Johan Ragnar E gjorde god jobb på 3 timer, Nils kløver veden. Veden ble hugget etter avtale på grunneier Vigdis Fiskvik på Tynset siden.