Dårlig skiføre – flott tur på seterveien til Kvebergsvangen

Dagens tur på seterveien fra garden Sætermoen nord for Langodden til Kvebergsvangen, totalt 7,4 km målt på GPS har blitt avholdt med 8 deltakere i dag. Turdeltakerne stilte med ordinært turutstyr, mens en stilte også med sykkel som reserveutstyr dersom føttene sviktet. Til alles store overraskelse og skuffelse sett i forhold til årstiden, var det snø på Kverbergsvangen og langt nedi skogs lia utenfor Limåsen for de som er lokalkjent. Vi er i ferd med å merke opp igjen den gamle ferdselsveien da den er i ferd med å vokse helt igjen. Vi vil lage til informasjonsmateriell om stien og få produsert et enkelt kart slik at en kan ta seg frem på egen hånd. Dette vil vi gjøre på mange andre stier og gamle ferdselsveier i bygda også. Kom gjerne med forslag til stier og turveger som er i ferd med å bli borte før vi mister verdifull historie.  Tusen takk til Bjørn Olav Langeite som har ryddet og merket på deler av strekningen. 

Turen blir husket lenge først og fremst på grunn av snø ved første del av turen, men også fordi vi mener at merking av gamle ferdselsveier er starten på en stor og viktig jobb som bør gjøres til glede både for oss selv og våre etterkommere!