Festaften i Stormyra Naturreservat!

Vi har flere flotte naturreservat i Alvdal og Tynset, blant annet Vardmoan og Jutulhogget. Rett nord for kommunegrensa ved Auma har vi Stormyra naturreservat, det ligger mellom Glåma og jernbanen og helt opp til flyplassen. Vi har inntrykk av at dette er et relativt ukjent område for de fleste. Kveldens tur var svært vellykket og trivelig for 20 fremmøtte ved gamle Auma stasjon. Botaniker Anders Often er veldig god til å fortelle, og inspirerende og høre om de mange blomster og planter som finnes i området. Kafferasten ved Glåma og den gamle boplassen i flott kveldssol lever vi lenge på. Tusen takk til Anders for en kjempeflott kveld.!!