Rabatt for våre medlemmer på trening i Alvdal Friskliv

Som medlem av Alvdal Turforening ønsker vi å gi deg rabatt på kjøp av årskort, klippekort, skoleår eller halvårskort på Alvdal Friskliv (se prisliste for AF).

For at vi som gruppe skal få til en avtale er det viktig at vi melder oss på samlet.
Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet gi beskjed til Johan Ragnar mobil 95 87 39 07, e-mail: turforening@alvdal.com innen 1.desember med navn og telefonnummer. Størrelsen
på rabatten er på hele 20% av kostnad, det må være minst 5 stk. i en slik gruppe.


Er du allerede bruker av det flotte tilbudet på Alvdal Friskliv og ikke benytter deg av noen form for rabattordning så langt, send oss en mail med kopi til Alvdal Friskliv.

Lykke til med trimming på Friskliv en!