Rikelig med snø i vinter.

Vi «sliter»med mye snø i enkelte traseer. Vinteren 2018 er nok den mest snørike på flere 10 år. Det er tråkket jevnt og trutt i de fleste løypene ut fra kapasitet,bruk og økonomi. Driftskostnadene på løypemaskina har vært over budsjett så langt.Vi har hatt flere reperasjoner av dekk samt elektroniske feil . Tusen takk Almeks  AS og Roy Spigseth for meget rask og god service. Forholdene har vært glimrende siden første del av november etter det vi kan bedømme.  En løypetrasë – Lomsødalen rundt med Vesletjønna og Savalen pluss Nausterdalen ble ikke grunntråkket før vinterferien på grunn av store snømengder. Dette er en stor jobb over flere timer med betydelig bruk av drivstoff.  Vi satser imidlertid på å få dette gjort til påsken.

Brukerne av løypene er stort sett flinke til å betale, vi anmoder ALLE  brukere til å bidra til fellesskapet.