Spennende naturtyper i Alvdal.

Gjennom vår formålsparagraf prøver vi å få frem mangfoldheten og bredden i naturen vår. En ting er å gå på tur fra punkt A til B, en helt annen sak er å ha litt kunnskap om noe av det en ser og opplever underveis. I kveld har Anders Jensen, famann på deler av emnet i  Alvdal Kommune, tatt oss med på en liten tur «utpå engan» i Vestate sør for Alvdal Sentrum. Her er det mye å se på av ulike naturtyper. En naturtype er et ensartet område i naturen som omfatter plante- og dyreliv og miljøaktorer, som fuktghet,berggrunn og næringstilgang. Området her har 3 registrerte naturområder: Holmen,Langtjønna og Nestebybrua. Disse områdene er delvis registert og er lett å finne igjen i databasenen  www.naturbase.no   Vi brukte mest tid på en ikke registrert biotop eller retter sagt viltbiotop vest for landbruksvegen. Her er det en skikkelig godbit for naturelskere i form av svært gammel skog, frodig vegetasjon, død skogvirke og preg av urskog. Dårlig oppmøte med 3 stk, muligens var det andre ting som lokket mer i det fine været. Tusen takk til Anders for hans store kunnskaper. Vi vil finne nye innfalsvinkler på temaet senere.