Større bru over Kvennbekken

I sommer- og høsthalvåret er det tid for utbedring og vedlikehold av våre anlegg. Dette er en jobb som vi har vært relativ flinke til i alle år. Det er viktig å gjøre litt hvert år slik at det ikke blir for stort etterslep. Det er alltid behov for rydding av kvist og kvast i alle vinterløyper, toalt innpå 100 km.Vi har også ansvaret for 2 sykkelveger og flere av bygdas naturstier som også selvsagt har behov for konstant vedlikehold. Vi har kjørt med gravemaskin i tidligere år i skiløypetraseene for å fjerne større stubber og steiner for å skåne kostbart løypemaskinutstyr. Vi har et eget prosjekt på oppussing av en rekke navneskilt frem til 30 års jubileumet over nyttår.

En av høstens mange jobber før snøen kommer er utbedring av brua ved Kvennbekken innenfor Sjulhusvangen på Østkjølen. Brua ble opprinnelig bygget sommeren 1986 i forbindelse med transport opp til første Allmannstua. Brua har blitt litt for smal ettersom løypemaskinene opp gjennom åra har blitt bredere……..!

Driftsoperatør og vaktmester Arve Løkken har lagt på solide impregnerte materialer slik at den er blitt en snau meter bredere. På bildet ser vi Arve med trillebåre fordi det måtte til litt grus på hver side!

Været var litt grumsete med slaps og snøvær i lufta i dag. Vi får håpe det drøyer noen uker før vinteren kommer!

Tusen takk til Berit og Svein Kjellman som tok turen opp på kort varsel for å ta noen bilder av prosjektet.