Hauståsbua

Tid: 10. mai 2020
Turleder: Anders Jenssen

Åpen bu med servering kl. 12.00 til kl. 14.00. Gode tilbud på sjokolade fra Allmannstua etter vintersesongen.
Vi markerer at nå er det hugget godt rundt bua og at utsikten og blitt mye bedre. Vi får et faglig innslag om kosthold og trening.