Grasrotandel er en fin måte å gi støtte på.

Lag og foreninger i Norge har fått 795 millioner kroner fra grasrotandelen til Norsk Tipping i 2023. Av disse gikk 382 914 kroner til lag og foreninger i Alvdal kommune.

Fra Alvdal Midt i væla 23. januar 2024. Etter tilatelse er avtalen kopiert her:

(se vår kommentar under tabellen)

Alvdal turforening bikker akkurat 100 000 kroner inn fra grasrotandelen med til sammen 105 915 kroner fra de spillerne som har valgt de som mottaker. Alvdal IL får nest mest med 92 675 kroner, og nummer tre på lista er Alvdal skytterlag med 19 574 kroner.

– Hele vårt overskudd går til samfunnsnyttige formål, men gjennom Grasrotandelen gir vi kundene våre muligheten til å bestemme over en del av overskuddet. At 1,1 millioner kunder har valgt sin grasrotmottaker gir fantastiske tall for Grasrotandelen i 2023. Samtidig er potensialet enda større, sier Linda Eng Strand, konstituert kommunikasjonsdirektør i Norsk Tipping.

Som grasrotgiver kan du gi inntil sju prosent av spillinnsatsen din til et lag eller en forening som betyr noe for deg, uten at det koster noe utover det du spiller for.

Dette er listen over grasrotmottakere i Alvdal kommune:

Navn Bidrag
ALVDAL TURFORENING kr                105 915
ALVDAL IDRETTSLAG kr                  92 675
ALVDAL SKYTTERLAG kr                  19 574
ALVDAL JEGER OG FISKERFORENING kr                  15 521
ALVDAL REVMATIKERFORENING kr                  15 062
GAIA VENNEFORENING kr                  14 456
STRØMMEN KRETSLAG kr                    8 899
ALVDAL SKOLEKORPS kr                    8 702
STRAND KRETSLAG kr                    7 661
SØLNASLOTTET kr                    7 508
LHL ALVDAL kr                    6 808
BRYSTKREFTFORENINGEN NORD ØSTERDAL kr                    6 485
NORD ØSTERDAL HESTESPORTSKLUBB kr                    6 315
ALVDAL BLANDETKOR kr                    6 081
NORD ØSTERDAL DØLAHESTLAG kr                    6 027
ALVDAL PENSJONISTFORENING kr                    5 685
ALVDAL FRISKLIV kr                    4 878
NORD ØSTERDAL MOTORSPORT kr                    4 683
RYGGFORENINGEN AVDELING NORD-ØSTER kr                    3 750
LIVESTOCK EVENT kr                    3 664
ALVDAL FOTOKLUBB kr                    3 288
ALVDAL FRIVILLIGSENTRAL STIFTELSEN kr                    3 146
HISTORIELAGET FREDERIKS GAVE kr                    2 942
KVIKK 4H kr                    2 833
ALVDAL HUSFLIDSLAG kr                    2 787
RALLY TRON kr                    2 321
BLÅVOLA 4H kr                    2 316
NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN kr                    1 933
KNA FJELLREGIONEN kr                    1 745
TORADERJUTULAN kr                    1 436
OPPLEV ALVDAL kr                    1 251
ALVDAL BRIDGEKLUBB kr                    1 168
EINALY GRENDEHUS kr                       989
NORD ØSTERDAL SYMFONIORKESTER kr                       987
NORD-ØSTERDAL TRAVLAG kr                       805
ALVDAL PINSEMENIGHET kr                       761
ALVDAL HAGELAG kr                       569
MÅNA VELFORENING kr                       306
ALVDAL BARNEKOR kr                       296
SWAMI SRI ANANDA ACHARYA STIFTELSE kr                       279
ALVDAL JANITSJARKORPS kr                       233
TYNSET OG OMEGN HUNDEKLUBB kr                       174

Alvdal Turforening sier tusen takk for støtten vi ha fått i 2023 gjennom mange grasrotgivere. Vi er ydmyke og glade at så mange støtter oss. Vi prøver etter beste evne å ha ulike tilbud for alle aldre gjennom hele året. Oppkjøringen av skiløyper er et svært kostbart tiltak som treng finansiering fra mange. Foruten medlemskintingent og støtte til skiløyper er nettopp midler gjennom GRASROTANDELEN veldig kjærkomment.