Preparing av løyper

Alvdal Turforening preparerer skiløyper etter et bestemt ruteopplegg. Dette er beskrevet nedenfor og er et samarbeid med Alvdal Idrettslag. Normalt starter løypeprepareringen senest kl. 9.30. Det kjøres ikke løyper dersom det er kaldere enn minus 20 °C på Steimoegga eller ved dårlig vær fram til kl. 12.00. 

Mandag:
Plassen: «Åsan Rundt». Litrøa – Gammelseterlia.

Tirsdag:
Østkjølen: Tronsvangen – Sjulhusvangen – Kvebergsvangen m.m.
Rundvangen – Tylldalen – Bellingmo.

Onsdag:
Måna – Strømmen – Savalen.

Torsdag:
Som mandag. + Finnbudalen (lavere prioritet og kun ut mars, fin som hundeløype).

Fredag:

Som tirsdag.

I tillegg til vanlig spor prepareres det for skøyting slik:

• Mandag – fredag: Lysløypa Steimoegga
• Mandag/torsdager: Gammelsetra – Midtseteråsen – Midtsetra
• Tirsdager: Tronsvangen – Nysetra – Sjulhusvangen
• Fredager: Som tirsdag + Rundvangen – Utsikten

Det vises til vårt tur- og løypekart for alle skiløyper.
Lysløypa på Steimoegga skal framstå i preparert stand f.o.m. mandag t.o.m. fredag. Lyset er tent til kl. 22.30