Trimkasser

Vi  har en rekke trimkasser spredt over hele Alvdal.  Tanken bak trimkasser er å stimulere til økt aktivitet. Ved å skrive navnet sitt i ei bok, i en trimkasse kan du se andre som har besøkt stedet. Dette kan virke stimulerende for mange, samtidig får vi en oversikt over hvor mange som går nettopp til denne trimkassene.

Ofte trekker vi ut gevinster på antall som har skrevet sitt navn i boka.

Steder som det er trimkasser på i dag:  

 • Tylldalsutsikten (Kinsesåsen)
 • Malenaåsen
 • Store Sølnkletten
 • Storfjellet
 • Eiemokoia
 • Hauståsbua
 • Kvitvola
 • Fossåsbekken på Hamndalen
 • Veslevola – Gardvikåsen
 • Brandvollsberget
 • Trontoppen
 • Sten