Bli medlem

Alvdal Turforenings økonomiske grunnlag er først og fremst en stor og aktiv medlemsmasse, fra alle kanter av landet. Ønsker du gi støtte til Alvdal Turforening?

Ønsker du å bli medlem i Alvdal Turforening? Fyll ut dette skjemaet, og følg anvisning i kvittering for betaling.