Ti på topp

Tradisjonelt arrangement som går ut på å bestige bestemte fjelltopper.

Årets topper

  • Klettan (995 moh)
  • Haverna (839 moh)
  • Storkletten (1133 moh)
  • Storknausen (1021 moh)
  • Midtkletten (1198 moh)
  • Storkollen (1596 moh)
  • Nordisætervola (1032 moh)
  • Sølnsjøskrabban (1416 moh)
  • Kattuglehøe (1553 moh)
  • Skarven (1165 moh)

For nærmere detaljer vises til informasjonsark – kjøpes på Alvdal Bok- og Papirhandel