Styret

Styreleder
Johan Ragnar Eggen (958 73 907)

Styremedlemmer
Arne Helge Dahlen – Nestleder (413 17 533)
Nils Flaten (905 30 860)
Nina Skovro Enget (412 49 147)
Bjørn Langleite (982 55 965)

Varamedlemmer
Dag Strøm Andersen (975 21 146)
Britt Iren Stormoen (480 85 285)

Mail til styret: Alvdal@turforening.no