Styret

Styreleder
Johan Ragnar Eggen (958 73 907)

Styremedlemmer
Arne Helge Dahlen – Nestleder (413 17 533)
Nils Flaten (905 30 860)
Else Helen Lillestrøm (908 21 509)
Bjørn Langleite (982 55 965)

Varamedlemmer
Erling Steien (900 92 805)
Britt Iren Stormoen (480 85 285)