Om Alvdal Turforening

Alvdal Turforening er en ideell organisasjon, som har som formål å fremme tur- og friluftsaktiviteter, samt vern av natur og miljø.

Våre hovedaktiviteter er oppkjøring av skiløyper, drift av skistua «Allmannstua», og en rekke arrangementer nesten hele året.

En stor og aktiv medlemsmasse, herunder utenbygds medlemmer, er vårt økonomiske fundament.

Vi holder til i Kjell Aukrusts verden – i Alvdal i Østerdalen.