Foto: Kai Røen

2 mindre flaskehalser

VI FJERNER FLERE FLASKEHALSER! Vi er klare for preparering av skiløyper, det hadde vært flott med 20 cm snø på det gode underlaget vi har nå. Mens vi venter på snøen gjør vi utbedringer i løypenettet vårt.

Denne uken er det fjernet tre og stubber rett innenfor Kjølhaugbua i Finnbudalen og det er igjen ryddet i løypetraseen mellom Nysetra og Sjulhusvangen – dette var jo en ny trase i fjor. Det er brukt gravemaskin fra Per Arne Bjørn Maskindrift. Ta deg gjerne en tur til fots i helga så ser du hva vi har gjort!

Det er før i høst også gjort en større utbedring ved Rundvangen,  jfr repotasje her på  www.turforening.no den 12.september 2019.

Driftsoperatør har kjørt gjennom alle løypetraseer med ATV for å sjekke at alt «er i skjønneste orden» til sesongstart. Det vokser mye trær og kvister inn i  traseene. Det er viktig å ta unna grener etc slik at snøen kommer ned i skiløypa!! Ønsker du å ta gjøre en dugnads jobb med å ta ansvaret for en bestemt løypetrase så si fra til oss. Vi ordner med grensag mm.

Bilde: Brukt bilde ifbm. annen jobb enn omtalt i saken her – jobb ved Gammelveien nord for Barkald mellom Glåma og Jernbanen.