Årsmøte for 2020 avholdes 25. november.

ÅRSMØTE 2020 avholdes 25. nov kl 19.00 i Nordihaugan. Ordinære årsmøtesaker. 😀Saker fra styret til behandling: 1. Oppsetting av NY Tylldalsbu 2.Prosjekt NY Ferdselsvei for alle brukergruppe til Høgåsen ved Gammelsetra/Haustdalen. Kom med andre innspill senest 4 dager før møtet. Vi følger smittevern regler fra myndighetene, p d kun 20 deltakere. Send sms til Else Helen Lillestrøm 908 21509 for deltakelse. Årsmøte papirer i posten til uka. Årsmøtepapirer legges ut på hjemmeside www.turforening.no . Mail : alvdal@turforening.no . For styret – Johan Ragnar. GOD TURHELG.

Nordihaugan med julelys.