DET GROR OG VOKSER I SKILØYPENE OG TURVEGENE VÅRE.

Ikke noe ukjent sak, vi gror snart ned. Vi prøver å ta etter så godt vi kan i alle skiløype traseene . Det er viktig at en tar litt hvert år har vi erfart👍

Dette er en del av den store kostnaden med løypeprepareringen . Rydd gjerne i din favoritt løype , alt hjelper! Gi beskjed hvis du trenger utstyr.

I dag har vi kjørt med kratt knuser på gang og sykkelvegen « Glåmgsrdsvegen» ova Paureng, som kjent åpnet av tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete den 22. juni 2007😀

Ble mye bedre og utsikten er tilbake.

Takk til Olav Magne Samuelshaug som stilte med traktor og krattknuser😀

Glåmgardsvegen. Her gror og vokser det godt.
Bilde: Fra artikkel her på hjemmesiden juni 2007. Du finner artikkelen ved å søke den opp under «søk», legg inn f eks. «Glåmgardsvegen» på www.turforening.no