Flott dialogmøte om ferdsel i Villreinfjellet.

Torsdag 9. mars har vi i Alvdal Turforening sammen med Sølnkletten Villreinutvalg arrangert åpent folkemøte på Aukrustsenteret for 90 fremmøtte med tema «Ferdsel i Villreinfjellet på reinens premisser».

Bakgrunn for møtet var å spre informasjon om hvordan menneskelig ferdsel og infrastrukturutbygging i villreinfjellet påvirker villreinen. Møtet ble arrangert i samarbeid med Sølnkletten Villreinutvalg.

Johan Ragnar Eggen som leder i Alvdal Turforening innledet om hvordan turfolket bruker Villreinfjellet i dag, hvilke turtrender en ser i Villreinfjellet i Sølnkletten og hva de foreningen ønsker å bruke villreinfjellet til i fremtiden.

Christian P. Mathiesen som leder i Sølnkletten Villreinutvalg berettet om villreinstammen i Alvdal Vestfjell og statusen om både beiteområder og trekkruter.

Vegard Gundersen, forsker i Nina, holdt et meget interessant foredrag om ferdsel i villreinfjellet basert på mange års forskning i flere villreinområder. For alle som ferdes i villreinfjellet så er det viktig å ta dette med seg. Som takk for oppdraget fikk han en SOLAN figur. Han er jo kjent for at det finnes ikke problemer, bare utfordringer. Det er viktig å ta med seg videre i denne saken!

En veldig flott kveld er de tilbakemeldinger vi har fått i bakkant av møtet.

Vegard Gundersen fra Nina. Interessant og tankevekkende foredrag om villreinen og ferdsel.

Vi har en tett og god dialog med Sølnkletten Villreinutvalg som vi ønsker å vedlikeholde og utvide videre i åra som kommer.

En veldig flott kveld. Tusen takk til Marit Grøtting og Brit Iren Stormoen fra styret i AT som sørget for god servering.

Se presentasjonene fra dialogmøtet på Aukrustsenteret 9. mars.

Her er presentasjonene som vi råder deg til å lese gjennom:

Fra venstre: Johan Ragnar Eggen fra Alvdal Turforening, Vegard Gundersen fra Nina og Christian P. Mathiesen fra Sølnkletten Villreinutvalg