Endelig en skikkelig god snøvinter.

1 måned etter jul, vi skriver 24. januar 2023, gleder vi oss den store snømengden vi har fått på nyåret.

Vi var heldig å få en god del snø allerede i november og kunne som et av få steder på Østlandet tilby gode skiløyper både i Finnbudalen og Åsan rundt på Haustdalen. Flere gode snøfall på nyåret har gjort det mulig at SPORIL kan preparere alle skogsløyper. Vi har nå 70-80 cm snø mange steder. Totalt per dato er det kjørt 100 km med skogsløyper. Det er mange år siden vi har hatt så mye snø så tidlig på vinteren.

I februar vil vi tråkke mer av løypene i hytte – og seterdalene. Det gjelder både Haustdalen, Gardvikåsen, Lomsjødalen, Sølndalen og langsetter Savalisen.

Den store snømengden gleder oss i styret i Alvdal Turforening og gjør det mulig å få gode skiløyper utover vinteren og frem til påsken.

For kjøreplan for SPORIl vises det til vinter og vårfolderen vår for 2023.

Kvebergskjølen 22. januar 2023