Endelig sesongstart på skisesongen

15. nov 2019 ble datoen for sesongstart til sesongen 2019/2020!!

Endelig vil sikkert mange si. Audun har gjort en god jobb. Tråkket alle hovedløypene på Østkjølen fra Sjulhusvangen. Kjørt både langs Kvebergtjønna,Allmannstua, skøyteløypa, Tylldalen og Nordpåsetra samt Tronsvangen. Brukt den nye slådden som vi kjøpte i fjor, forholdene blir «brukbare» dog ikke satt spor. Vi anmoder om sesongstart i helga.

Vårt kjøreopplegg for denne vintersongen er tilnærmet lik som før. Dette betyr at lysløypa på Steimoegga prepareres til hver efta de fire første dagan i uka.

Plassen, Hamndalen/Strømmen, Finnbudalen og Østkjølen etter samme plan som i fjor. Vi prøver å være så rasjonelle som mulig for å holde kontroll på kostnadene, og vil derfor i perioder først på vinteren og utenom helgene vurdere å redusere prepareringa uten at det går utover totaltilbudet.