Endringer i TI PÅ TOPP 2021.

Ti på topp 2021 😊.

KUNNGJØRING : Vi har en kjedelig sak for årets arrangement og har valgt å IKKE benytte topp nr. 8 Tegninghøa og nr. 12 Urdlivola. Årsaken er at en grunneier i dette området, som ligger sør i bygda, sier at det er for mange topper som benyttes og ikke er blitt rådført med dette i forkant. Det hevdes at mye trafikk her ikke vil være bra for en sårbar reinsdyrstamme.

Vi er av den oppfatning er at vi har vært i god tro, og prøvd å spre toppene over størst mulig område. Vi ser i dag at vi kunne vært mye bedre på å ta kontakt med berørte grunneiere/sameier i forkant og at det gikk vel kjapt med utvalget av årets topper.

Vi trekker toppene tilbake for å skape et godt grunnlag for samarbeide i framtida og at et flott turområde kan benyttes til våre tilbud.

Nye topper: Storfjellet 938 moh erstatter Urdlivola klar fra 13. juni. Bellingan 1140 moh erstatter Tegninghøa. (Turtips: start fra stien ova Jutulhugget – klar fra 20.juni)Dette er meget flotte topper!Gi beskjed til evt topp gåere du kjenner!

Evt spm rettes til gutta på bildet (fra dagens tur) leder Johan Ragnar eller Ti på topp sjef Arne Helge!