Et kulturminne – Auma Sag og Mølle.

AUMA SAG og MØLLE. Liten koselig «Kulturtur» sør i bygda ved elva Auma 7. juli 2021😊

Et av mange flotte historiske steder i Alvdal.Mange kulturminner går tapt med tiden, det er viktig å få slike steder registrert og gjort tilgjengelig for folk flest.

Auma Sag og Mølle antar en ble bygd i 1860-1870 tallet av brukerne på Langodden og Landfastøyen.Frem til etter 1 verdens krig var anlegget i bruk. Det er svært lite igjen av anlegget , gode skilt gir en god pekepinn hvordan anlegget var bygget opp😊

Det er registrert 23 ulike sager og 48 kvennhus i Alvdal. Allerede på slutten av 16 hundre tallet ble det bygget sager i Kvennbekken og i Hausta på Haustdalen av hhv gardene Plassgård og Sørhuus/Randmæl.

Vi gikk også en tur opp til restene av gamle Auma Bru. Fin gammel vei hit fra saga. Det øker turgleden med å ha noe kunnskap om gamle kulturminner. Kveldens arrangement for 18 stk ble veldig trivelig og sosialt.

Tusen takk til Rolf Langen og Arne Dagfinn Øynes som kjentmenn og historie fortellere👏🏻.

Skisse tegning over Auma Sag og Mølle.