Fine oktober – med avslutning av selvbetjeningstiltak.

Den fine høsten 😊 Oktober 😍 Allmannstua er åpen hver søndag i oktober. Vi minner om at Den store høstturjakta ,Ukas sti , 3 x 3 , Stolpejakten og Ti på topp nå går mot slutten for i år! ALLE som leverer klippekort/ e – Mail senest ved månedsslutt er med om trekning av premier 😊 God høsttur !