Flott samarbeid i utmarka.

KONSTRUKTIVT SAMARBEID I UTMARKA. Det byr på utfordringer å drive med næring og landbruk i sentrale strøk 😊 Kan fort bli kryssende interesser knyttet til aktiv landbruk, bygging av ulik infrastruktur og bl a friluftsaktiviteter sommer som vinter👍 Grunneiere er positive og en prøver etter beste evne å finne fellesskaps løsninger. Vi gir stor applaus til Ole Johan Utgaard som berørt av endringer på riksveien og lokal vei på utsida og bla vår virksomhet på oversiden av garden . Alltid utfordring med å krysse gjerder, på jordet har vi fått laget en fin overgangs stige som er trygg og sikker, laget av Ivan Granrud 👏🏻 . På bildet Ole Johan til venstre og vår stisjef Bjørn Langleite til høyre . En gladsak 😊