Fortvilelse over nye regler for skilting.

Nytt og strengt skilt og merkeregime på gang!I

henhold til nye merke og skiltforskrifter i et tillegg i friluftslovens §35, må milevis av turforeningens turstier merkes og skiltes på nytt.

Det stilles et absolutt krav til at blått skal brukes som merkefarge.I tillegg er det også blitt et krav om mer nøyaktig angivelse av avstand på skiltene, noe som vil føre til at et hundretalls skilt må byttes ut.

Styret i Alvdal turforening fortviler, og håper på at Alvdal kommune kan avse noen av ungdommene som får sommerjobb i år.
For nærmere info. kontakt Johan Ragnar Eggen, leder i turforeningen