Fra Tylldalen via Brandvålen til Tylldalsbua

TYLLDALSBUA😀

Åpningen av Tylldalsbua ble en svært vellykket sak.

‘Mange har bidratt med både arbeid og økonomiske midler.Fra Gunvor og Harald Nygård fra Alvdal fikk vi i fjor massevis med materialer til bua. Alt til reisverket og inn- og utvendig panel fikk vi vederlagsfritt. Verdien har en verdi på mange tusen kroner. Vi har holdt det «litt hemmelig» til åpningen.

Historien er som følger. Gunvor hadde en egen gard i Øverbygrenda i Tylldalen. De hogg skog på egen teig og planla å restaurere setra «Smebakkvangen» oppe i Tron på Tylldalssia. Tømmeret ble skjært på egen sag på Tronly (bostedet deres på Brandvålen) og tørket og lagret der. Etter en tid synes de restaureringsprosjektet ble for heftig og skrinla planene om setra.

‘Kontakt ble opprettet med oss i fjor og vi fikk til en avtale om materialer til NYE Tylldalsbua. Vi kan derfor si: fra Tylldalen via Tronly på Brandvålen til NYE Tylldalsbua.

En flott historie.

Vi sier tusen takk😀👍

Bilde: Harald og Gunvor Nygård.