Glede for vandrekart over Alvdal.

Alvdal Turforening har flere tusen nye vandrekart liggende og håper de skal være til god hjelp for alvdøler, hyttefolk og turister.

Leder i Alvdal Turforening, Johan Ragnar Eggen, sier mange har etterspurt et vandrekart i Alvdal i flere år. Nå gleder han seg over at det er trykt 4 500 eksemplarer av et vandrekart for bygda. Det ene kartet er over Østkjølen fra Tron til Jutulhogget, og på den andre sida er det vestfjella fra Steia til Breisjøseter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kartet inneholder alle fasiliteter, severdigheter, gapahuker, åpne hytter, utsiktspunkter og parkeringsplasser, sier primus motor Bjørn Langleite.

Han har de seineste årene lagt ned en stor innsats med å merke stier i bygda, og nå har han også merket stiene på det nye vandrekartet.

– Vi har mange turruter i Avdal, og da er det fint med en liste med avstander og parkeringplasser, sier Langleite.

En merkedag

Langleite og turforeninga har i flere år jobbet med vandrekartet. Målsetninga er at kartet benyttes av alvdøler, hyttefolk og turister.

– Dette er en liten merkedag for oss og en forsterkning av våre stier, sier Eggen.

Han roser innsatsen Langleite har lagt ned underveis i arbeidet.

– Kartet er gratis og legges ut hos lokale bedrifter, sier Langleite.

– Kart er ferskvare

Både Sparebankstiftelsen Hedmark og kommunen har vært bidragsytere for at kartet har blitt en realitet. Eggen sier at de nå har funnet et mal å bruke og sier målet er å utgi nytt kart hvert eneste år.

– Kart er ferskvare. Det er mye som kan skje i terrenget på et år, sier Langleite.

– På sikter håper vi at vi også kan få til et slikt kart for sykling, avslutter Eggen

Artikkel kopiert fra nettavisa Alvdal Midt i væla. www.amiv.no. Foto: Torstein Sagbakken – Alvdal Midt i væla.

På bilde: Fra venstre: Nina Skovro Enget, Johan Ragnar Eggen, Bjørn Langleite