Interessant informasjon om skogen vår!

Trivelig møte på Hauståsbua i dag. Anders Jensen fra skog- og landbrukskontoret i Alvdal informerte om skogen med bl.a dette: Alvdal med total areal 942.150 dekar, skog inkl. uproduktivt på 400.000 dekar, produktivt skog er 250- 260.000 dekar. Utestående på rot er 1.200.000 m3.

Årlig tilvekst er 35-40.000m3. Det hugges årlig ca.25-30.000 m3, rekordåret var i 2019 med 50.000 kubikk.

Årlig verdi på det som tas ut er godt 20 mill kr +mva. 78% av skogen har lav bonitet, 22% har middels.

Andel furu er 73%, 12% gran og 15 % løvtrær.

2019 ble det plantet 80000 planter👍

For oss som aktive brukere av utmark og skog gjennom en rekke ulike tilbud hele året er det artig å kjennskap til hva skogen betyr 😊

Bra oppmøte når Anders pratet for 15-16 deltakere. Mye trafikk i år på Hauståsbua , vi ligger an til å slå rekorden fra i fjor (målt pr 18.okt – åpningsdato i 2018) «sønder og sammen» – trafikken har vært stor gjennom hele vinteren!

Salg av sjokolade fra Allmannstua gikk bra – det er mer igjen.

Tusen takk til Anders for intessant informasjon 👏🏻😄