JERNBLESTRING I Alvdal.

JERNBLESTRING i Alvdal😀

Spennende og interessant kulturtur på Såttan ova Steia. Utmarka i Alvdal har flere typer fornminner, jernblester er det registrert 139 stk av.

Jernblesteranlegg ble bygget for å

lage redskap til våpen og redskap til jordbruket😀 Det ble tatt myrmalm fra egnede myrer, og etter en stor prosess med mye varme fikk en skilt ut jernet som var så viktig!

Jernblestring foregikk i en tidsperiode fra Svartedauen fra ca år 1400 og i en periode på ca 300 år. Det er beregnet at det ble produsert ut ca 400 tonn jern i perioden. Jobben ble utførte av proffe anleggsfolk.

I tursammeng som f eks på våre stier ser en ofte skilt «jernblester».Det øker turgleden og bør gi litt ettertanke om en gammel kultur historisk tid når en har litt kunnskap om dette 😀

Tusen takk til Terje Vedum som fagmann på turen. Hyggelig tur for seks stk. Han har laget et lite flott hefte om jernblestring i Alvdal som du får ved forespørsel.

Forsidebildet: Terje Vedum ved Jernblester skiltet.

Ved Storsteiigen bua på Såttan
Såttan 666 moh. Fin asti og delvis fin utsikt
Fin kvilestein på Såttan – turforenings leder Johan Ragnar Eggen