Korona Pandemien gjør at vi må stenge Allmnnstua i påsken også i år.

Korona Pandemien gjorde at vi stengte skistua vår Allmannstua i påsken 2020. I fjor var det som vi husker ikke lenge etter at Pandemien veltet inn over hele verden medregnet Alvdal. 1 år etter er dessverre ikke Korona viruset borte med de enorme negative konsekvenser det har for oss alle sammen verden rundt. Ett år senere er det som vi alle kjenner til fortsatt en meget krevende situasjon. Allmannstua har jo vært åpent i hele vinter med unntak av de to første helgene på nyåret. Vi har ingen Pandemi virus smitte per dato i Alvdal og håper denne situasjonen holder seg. En ny bølge med smitte har veltet inn over landet vårt siste måneden. Helsemyndighetene og Alvdal Kommune har ikke sagt vi må stenge men kun anmodet om det. Vi vil selvsagt følge anmodningen og gi vårt bidrag til at vi kan bli kvitt viruset så fort som mulig. Det å stenge Allmannstua er således et lite bidrag i kampen. Våre arrangementer i påsken; skitur gjennom Rødalen palmesøndag og bålbrenningstur onsdag er også avlyst.