LØVHAUGEN – Topp nr. 400!

Ti på topp – i år for 40. gang og topp nr. 400! Tiltaket er sammen med 2-dagers tur til Breisjøseter vår store tur klassiker og like gamle som turforeninga selv.

Ti på topp har vært svært vellykket på alle måter, både for oss og den enkelte turdeltaker. Det er noe eget med å klarte til toppen av et fjell eller en høyde . Det er godt å kjenne at en må «ta i» for å komme til topps. Det gjør fryktelig godt å komme til topps, gleden av å ha jobbet seg opp til et mål.

Alle topper er flotte. Vi har alle våre favoritt topp eller topper! Noen topper har vi gått på så mange ganger at toppen blir bare bedre og bedre for hver topptur. Det kanskje aller beste med Ti på topp er at en blir kjent over hele bygda, eller i nabobygdene. En hører ofte uttrykket at «dit hadde jeg ikke kommet hvis det ikke hadde vært for Ti på topp».

Ti på topp i år for 40 gang og topp nr. 400. For å være helt korrekt er det i år topp nr. 405! I glede over 10 på topp opplegget og vårt 40 års jubileum har vi som kjent i år 15. topper! Av disse 405 toppene så er det 354 original topper, altså noen topper er brukt flere ganger. Vi vil i løpet av året lage til til en oversikt alle toppene og hvilket år de er brukt.

TI PÅ TOPP har gått uten større skader eller verre ting. Luftambulansen har hentet i hvertfall 2 personer så vidt vi kjenner til uten at det har vært veldig dramatisk.

Deltakerantallet i 10 på topp har alltid væt bra og har hatt en økning de siste årene. Vi ser at en ny generasjon er kommet til og det er trivelig. For sesong 2020 kjenner vi til at over 100 turgåere tok de fleste toppene.

Fremtidens 10 på topp vil ikke bli veldig forandret fra dagens modell. Vi erfarer at noen bruker kun digital registrering med hjelp av mobil telefon e.l. Vi vi l opprettholde ordningen med skilt på toppene men vil sikkert åpen for muligheter for digitale løsninger. Dagens topper i Alvdal og noen helt nye topper utenfor bygda i Fjellregionen vil bli brukt til topper i åra som kommer.

Symbolsk er topp nr. 400 LØVHAUGEN på Haustdalen i Alvdal Vestfjell. Dette er en liten fin topp som de aller fleste kommer opp på. Utsikten på toppen er kjempebra med bl.a. god utsikt til STORE SØLNKLETTEN.