Løypeseminar med naboene våre.

Etter Johan Ragnar sitt initiativ på vegne av AT er det i kveld avholdt «Løypeseminar» på Steimoegga Idrettspark, sammen med turforeningene i Folldal, Tynset, Savalen og skigruppa i Tylldalen. Rendølan var også invitert. Tanken bak møtet var å få informasjon hvordan organisering og finansiering av løypekjøringa skjer i de ulike stedene. Totalt var vi 17 deltakere. Kjøremønster, sporsetting, skøyting/klassisk, markedsføring og ikke minst økonomi ble mye omtalt. Vi er relativ lik på mange områder, det er opparbeidet mye kompetanse gjennom mange år. Hovedvekten av møtet omhandlet vinter og snø, men vi brukte også siste del av møtet til å prate om trender og utvikling i sommeraktiviteter som bl.a.sykkel, turkart og registering av 10 på topp kort. En vellykket og nyttig kveld. Noen få LØYPELODD ble også solgt, kanskje vinner en av kveldens kjøperne et gavekort fra Alvdal Tynset Sport fra Tynset?