Mange timer med dugnad som gjøres hvert år.

EN VINTER ER SNART OVER – GJØR OSS KLAR TIL NY VINTER😀

Sesongen på Allmannstua har vært lang og god for oss og alle som har vært gjester.

Alltid godt å komme til varm skistue.

Det er ikke noe som gjør selv… ved må en ha til neste sesong.

Nils Flaten og Johan Ragnar Eggen har hugget og kjørt frem og kappet opp i småkubber. De er vant til å jobbe sammen og er et godt arbeidslag!

Nils har stått for kløyving av veden for hånd, det er mange timers jobb!

Dette er en av mange dugnadsjobber som gjøres i vår regi hvert år, mange ting er kanskje usynlig eller en tenker ikke over det. Andre dugnadjobber er mer synlig. Alt er like viktig.

Vi har vel ikke regnet på det i detaljer, vi anser antall timer dugnad i vår forening til å være et årsverk, dvs 1800 timer. Administrasjon i styret gjennom hele året, tilrettelegging og utførelese av en rekke arrangementer og tiltak hele året, vertskap på Allmannstua, skilting av løyper og stier, produksjon av program med mye mer er en del av dugnadstimene som utføres.

Hurra for dugnaden og tørr ved etterhvert til Allmannstua i denne saken.