Mulig ny Tylldalsbu?

MULIG NY «nye Tylldalsbua» på Østkjølen? Det er gjort «foreløpig avtale» med Olav Nyeggen om flytting av sommerfjøset ved RV3 til oppsett etter restuauering som ny Tylldalsbu (heter Øverbybua i Tylldalen). Sommerfjøset må rives pga breddeutvidelse av RV3. Olav har et sterkt ønske om at det gamle sommerfjøset kan settes opp igjen på Østkjølen. I dag har vi tatt av bordene på taket for så å bli flyttet til tømmermester Svein Olav Nymoen for restaurering i løpet av kommende vinter. I dag har Hans Einar, Thor, Arnfinn og Audun startet på prosjektet – tusen takk 👏🏻👍Styret og årsmøtet må ta stilling til evt ja til prosjektet. Vi bør eie prosjektet sammen med en forening e.l. i Tylldalen, og det må skaffes finansiering . Vi starter i dag selv om mye av det formelle ikke er på plass. Restene etter gamle Tylldalsbua ligger midt i skiløypa og stinettet på Østkjølen. Saken oppdateres utover høsten og endelig vedtak i årsmøtet i november.

Gammelt bilde fra 1954
Slik ser sommerfjøset ut i dag
Eier av sommerfjøset Olav Nyeggen
Dagens dugadsgjeng. Fra venstre Arnfinn Digre, Hans Einar Utgaard, Thor Granrud og Audun Eggset