Offensivt årsmøte med løypemaskin investering

Årsmøtet onsdag kveld i går i Nordihaugan ble avholdt i en god tone. Ordinære årsmøtesaker fikk en rask og god behandling

Kveldens store sak «Prosjekt 2019-2020» ble grundig gjennomgått og vedtatt av forsamlingen på 29 stk. Det er en overvekt av positive argumenter med å ta det tunge løftet med investering i ny løypemaskin kontra å beholde den gamle gode.

Ny maskin koster hele 2.600.000 millioner kroner. Salg gammel maskin, tilskudd fra Alvdal Kommune, Sparebank Stiftelsen Hedmark, Alvdal Idrettslag samt egenkapital og moms refusjon er hovedpunktene i finansiering. Det mangler fortsatt en god slump for fullfinansiering, slik en slipper å tømme alle kontoer til sesongstart. Det blir snart mulighet til å bidra, både loddsalg og spleis.no med mer er under vurdering. Nymaskina kommer i nyttårstider og har null – 0 – utslipp av Co2!! Vi er både stolte og ydmyke at vi i Alvdal får dett til.

Så sant det kommer nok snø, lover vi gode skiforhold for alle turgåere i vårt store løypenett. Vi kommer med oppdatert info ang saken utover mot jul!