Oppgradering for løypenettet i Gardvikåsen.

GARDVIKÅSEN 👍😍. Det er inngått ny samarbeidsavtale med oss vedr løypekjøring for snøscooter med Olav Strypet og sønnene Anders og Henning. Oppgradert avtale vedr godtgjøring for løypekjøring til dekning av bensin og vedlikehold egen snøscooter ! Nytt i år er at det nå kjøres rundt Veslevola!! I ⛷dag er «alt» i området kjørt inkl Marsjølia og Rødalen .SPORIL vil selvsagt preppe ifbm høytidene mm som før i området ! Kanonforhold i dag og i helga – mye snø er kommet ! Både Gardvikåsen Veilag og Gardvikåsen Vel er flink til å bidra med økonomisk tilskudd 👏🏻 Det snør ikke ferdige løyper og alle brukere i området her også håper gir sin del til fellesskapet 💰😊 God tur !