Oppstart med skilting på Høyåsen og Malenaåsen.

Vi vil nå starte opp med skilting på på Haustdalen. Fra tidligere er det jo som kjent skiltet på hele Østkjølen (fra Tron toppen til Jutulhugget), Baugsberget og Moan samt Dokkan området med Finnbudalen. Finansiering har vært egne midler, Hedmark Fylkeskommune og Gjensidige Stiftelsen. Vi starter nå en prosess med skilting med info tavler på strekningen fra Litrøa og «Åsan og Malenaåsen rundt» og videre innover mot Haustdalen med Kvitvola og Reinslia. Vi har fått kr 20.000 fra DNT (Den Norske Turistforening) av Nord-Østerdal. Disse midlene rekker ikke så langt, vi prioriterer Åsan rundt løypa i omgang. For å få skilting i selve Haustdalen trenger vi mer eksterne midler, hvilket vi ikke har per dato. Endelig er vi i gang, på bildet ser du både små og store i sving. Bildet er tatt ved Taubanehuken.