Oppstart prosjekt NYE TYLLDALSBUA.

Prosjekt NYE TYLLDALSBUA😊.Et enstemmig årsmøte i nov i fjor ga styret fullmakt til å jobbe videre med prosjektet . På noen få måneder har det skjedd veldig mye positivt👍. Fra planmyndighetene i Alvdal Kommune er det gitt signaler om dispensasjon fra gjeldende planverk for området og positiv svar på byggesøknad, vi venter svar på dette i løpet av april måned. Svein Olav Nymoen er unik, han ser kun muligheter med gammelt tømmer, og klarer å få til svært mye ut av nesten ingen ting!! 👏🏻👏🏻 På saga hans er det laget til et flott stolpehus som vi bygger videre på .Med snøscooter fra Øvre Kvebergsvangen frakter vi mye av det vi trenger ned til tomta. 😊. Vi har fått flere bidrag til prosjektet, dette vil vi fortelle om utover sommeren. Pr dato mangler vi flere økonomiske bidrag til prosjektet (vipps 645268 alt konto 1895.44.22050) og ikke minst mange som vil bli med på dugnad utover året. Hurra for Audun Eggset som har tatt mye ansvar i prosjektet så langt😊 Saken oppdateres utover året! Bilde: Styret på befaring, foto JRE.