Purring angående skiløypeavtale

AVTALE OM SKIKØYPETRASÉ. Vi sendte ut tilbud om dette i oktober/november i fjor til alle grunneiere som berøres av vår virksomhet med oppkjøring av skiløyper med snøscooter og løypemaskin😊. Omfatter ca. 250 grunneiere i ca. 350 teiger. Vi har fått mange signerte avtaler i retur, snaut 50% av utsendte. Noen grunneiere vil ikke ha avtale, men stiller sin grunn til disposisjon👍 Vi anmoder om at ALLE berørte grunneiere gir tilbakemelding i løpet av vinteren. Vi ordner med nye avtale hvis dette har kommet bort e.l. Positive grunneiere i Alvdal, tusen takk for godt samarbeid til allmennhetens beste 😍