Status våre 3 store prosjekter i jubileumsåret.

STATUS våre 3 store prosjekter i jubileumsåret ;

1: Siktskive på Store Sølnkletten 2: Turveg for ALLE til Høgåsen 3: Oppsett av nye TYLLDALSBUA.

Sølnkletten. Fortsatt noe jobb med å kvalitetssikre siktskive, totalt blir det 70 ulike topper og steder. Vi må opp igjen før vinteren å sjekke flere ting . Ferdig finansiert. Forventet avduking juni – juli 2022.

Turveg for ALLE. Krevende papirarbeid, grunneiere er positive. På høring nå hos Villreinnemda og senere Statsforvalteren og endelig vedtak i Formannskapet Alvdal Kommune. Vi er optimister og håper å være i gang våren 2022. Ikke ferdig finansiert ut fra innsendt søknad.

NYE Tylldalsbua. Alt av materiell ble kjørt skånsomt og kjapt med snøscooter i våres. Byggesøknaden fra i vinter ble godkjent i august. Arbeidet med montering startet 19. august , prosjektet ser veldig lovende ut! Sterk tilknytning til Tylldalen, svært gledelig med økonomisk tilskudd fra Tyldal Sogneskog BA! Satser på å få bua tett i høst, målsetting om åpning i juni neste år! Ikke helt ferdig finansiert enda, ikke så mye som mangler . Prosjekt leder er Audun Eggset. Mere info følger kommende uker!

HØGÅSEN på Miidtsetra – Haustdalen
NYE TYLLDALSBUA
Store Sølnkletten