Flotte og spennede Steinmoen.

Onsdag kveld 13.juli trivelig og spennende tur for 11 stk i dette flotte området mellom Veslesølna og Slættet i Sølndalen👍

Turleder og kjentmann Leiv Skare imponerer som vanlig med sin lokal kunnskap om mangt og mye i naturen😀

I skråninga ned mot Sølna der bilveien går i dag ble det funnet flere gamle redskaper i jern som hammer, pil, rasp,høvelblad og flere andre ting i jern. Må være en gammel bosted fra vikingtida.

På vår vandring i området kom vi over bl.a en liten skogsørken, den gamle kløvveien til Veslesølndalen, Alvdal fineste og kviteste kølbotn, gamle flotte tre i ymse stillinger, rester etter gammel kvilebu og deler av dyregrav systemet som sperret av hele området👍

Gjennom mye av området som ble dannet under siste istiden , går det en fin liten sti på kanten ned mot Veslesølna.

En kjempekveld for natur interesserte 😀 Tusen takk igjen til Leiv!

En liten ørken midt i skogen.
På gamle trakter, Ingeborg Jørgine Strømshoved og Ingrid Dølhaug oppdaget den gamle kløvveien som går rett ned egga mot Veslesølna😀og videre itil Veslesølnsetra!
Snodig hvordan dette treet har utviklet seg
Ikke lett å se denne kølbotn Fin og kvit. Alvdal flotteste ?!
Gammel kvilested. Tydelige spor etter kvilebenk, varmestedet og veggene
Fin sti lang egga med utsikt ned mot elva – Veslesølnsetra