Turveg for ALLE til Høgåsen – et langt skritt fremover.

TURVEG FOR ALLE TIL HØGÅSEN😊

Et av våre prosjekter i jubileumsåret er kommet et langt skritt fremover. Nå har vi fått dispensasjon til å lage en turveg fra Alvdal Kommune – i formannskapsmøtet 14. oktober 👍

De folkevalgte ga oss også fritak for kommunalt saksbehandlingsgebyr, hvilket betyr mange tusenlapper spart👏🏻 Vi sier tusen takk!

Samtlige grunneiere er positive og det er laget kontrakt med de som er mest omfattet. Saken har også vært til høring hos Statsforvalteren og Villreinnemda. Papirarbeidet har tatt nesten et år.Via Tronfjell Maskin som har ansvarsretten, lages det nå til en detaljert byggesøknad.

Det fysiske arbeidet vil bli gjort sommeren 2022 . Vi må også jobbe mer med organiseringen av prosjektet og ikke minst det økonomiske! Målsettingen i dag er å få en åpning neste sommer!

Turveien for ALLE blir 800 m lang og får en høydestigning på 80 meter. Vi håper spesielt at den skal være et godt tilbud for de som ikke er så sprek, uansett alder og/eller helsetilstand.

På bildene: Olav Magne Samuelshaug – driftsoperatør i Alvdal Turforening og Bjørn Åsen (til høyre på bildet på toppen), daglig leder i Tronfjell. Leder i Alvdal turforening, Johan Ragnar Eggen var også med på befaringen 🙂

Vi gleder oss til neste år og sluttføring av prosjektet 👍🏻

Bjørn Åsen til venstre og Olav Magne Samuelshaug
Olav Magne Samuelshaug og Johan Ragnar Eggen
Slik tenker vi oss turvegen opp til Høgåsen