UTFORDRINGER MED FALKETIND 1684 moh.

UTFORDRINGER MED FALKETIND😀

TI PÅ TOPP og Falketind 1684 moh er en kjempefin topp som fikk skilt og tang fra 3. juli. Toppen ligger i Rondane-Dovre Nasjonalpark. For 2 år siden hadde vi toppen Kattuglehøa i Nasjonalparken.

Etter turen den 3. juli sendte vi en mail som ren info til Nasjonalpark styret at vi «brukte» denne toppen noen uker til populære TI PÅ TOPP. I ettertid viste det seg å være en kjempetabbe av oss. Vi får brev fra nasjonalpark forvalteren om å ta ned skilt og tang senest 24. juli. Avslaget begrunnes med verneforskriftene for Dovre nasjonalpark.

Styret i AT tok vedtaket til etterretning, men søkte om å få flyttet fristen til den 8. august. Dette fordi vi vet at mange har ferie nå og vil benytte en finværsdag til å klippe på toppen. Vi fikk avslag på søknaden om utsettelse også med begrunnelse på at vi har hatt rikelig tid til å ta ned skiltet. Det ble ikke svart på andre argumenter som vi fremførte i vår søknad.

Styret i AT synes at dette var uforståelig og hard kost, vi erfarer at Nasjonalparken bruken makten sin og ikke har noen form for praktisk skjønn i sin vurdering. Vår virksomhet må kunne sies å være i «småskala» form med besøk av 40-50 turgåere maks på så store topper over noen uker. Vi har nå lest oss på verneforskriftene og tar disse til etterretning. Styret vil være ryddige i saken og gjøre det en kan for å ha et best mulig omdømme.

Hvis det er noen som har tenkt seg til Falketind søndag 24. juli, ber vi om å ta med seg skilt og tang. Gi beskjed til Johan Ragnar Eggen , mob 95 87 39 07 , om dette så vi får til en grei praktisk sak rundt dette.

Vi gjør oppmerksom på at Allemannsretten gjelder også i Nasjonalparker. Altså du kan gå når og hvor du vil i områdene på Dovre inkludert f eks. Falketind.

På bildet Arne Helge Dahlen og Johan Ragnar Eggen på Falketind den 3. juli. De er hhv nestleder og leder i Alvdal Turforening. Ta direkte kontakt med en av dem om spørsmål i saken.