Våre gode samarbeidaspartnere – Sparebank 1 Østlandet.

VÅRE GODE SAMARBEIDSPARTNERE😊

Vi mange av gode samarbeidspartnere.

Sparebank 1 Østlandet. Vi har hatt en samarbeidsavtale i mange år. Banken kjenner vi som en stor samfunnsaktør i lokalmiljøet med en betydelig utvikling på digitalisering og automatisering i mange av sine tjenester ved siden av tilbud om personlig rådgivning ved behov.Banken er kjent for sin innovasjonskraft med utvikling av nye digitale tjenester, de var først i verden med nettbank! Produktspekteret dekker alt innen finansiering, sparing til alle formål inkl pensjon, meglertjeneste for kjøp/salg bolig, forsikringer til alle formål og alt du trenger til daglig bruk og reise👍

Alvdal Turforening får dekket alle sine behov for daglig drift og forsikringer gjennom banken.

Sparebank 1 Østlandet og Alvdal Turforening har begge felles målsetting om å utvikle Alvdal som sted innenfor forsvarlige økonomiske rammer😊

Vi gleder oss til framtiden med banken med på laget😍👍