Våre gode samarbeidspartnere.

Alvdal er heldig med et stort og variert næringsliv. Vi har samarbeidsavtaler med en rekke flotte bedrifter. Elementer i avtalen er bl.a..

– legge til rette for friluftsaktiviteter til det beste for bedriftens ansatte og Alvdal som sted

– bidra til at Alvdal skal være et trivelig aktivt sted å bo og besøke

profilering av sin virksomhet og positiv omdømme gjennom oss

– økonomisk bidrag til AT eller bidrag med tjenester

– kjøp av relevante produkter for AT ved behov

Det er i år tegnet nye

samarbeidsavtale

med to kjent bedrifter i Alvdal.

Jonstad Auto As

Espeland Transport

Fornyede samarbeidsavtaler i år.

Alvdal Takst AS Jan Sagplass

Leif Sturla Lillestrøm Maskin og Transport As

Rørleggermester Olav Tellebon

Shell Alvdal

Alvdalsstolpen

Alvdal Graveservice as

Alvdal Innkjøpslag

SpareBank 1 Østlandet

Coop Extra Alvdal

Alvdal-Tynset Sport – Alvdal

Haus Byrå Rune Eng

BF Bygg Alvdal As

Alvdal Bok- og Papirhandel

SPAR Alvdal

Neslund Gris Jon Roger Neslund

Per Arne Bjørn

Coop Oppdal

Øien Kran og Transport

Alvdal Idrettslag

Alvdal kommune

Vi anmoder om å støtte opp om lokalt næringsliv og handle lokalt.

2 nye samarbeidspatnere. Maren Solvang til venstre – på vegne av Jonstad Auto og Kristian Espeland på vegne av Espeland Transport AS til høyre.