Vinter og vårprogram 2021 er utsendt.

Er nå utlevert til alle husstander i Alvdal samt sendt til en rekke utenbygds medlemmer og støttespillere Norge rundt pluss tre medlemmer utenfor landets grenser.

Årets program er igjen produsert av Hausbyrå AS (tidligere DMT As) på Alvdal. Se deres hjemmeside www.hausbyra.no.

Hausbyrå sin formålsparagraf: Vi skaper verdi med strategi, design, teknologi og innhold. Og deg.

Vi håper at du synes at årets folder er spennende og interessant . Selvsagt så håper vi at du vil delta på noen av våre arrangementer og tiltak. Vår økonomiske ryggrad er en stor og aktiv medlemsmasse, vi ber alle brukere og sympatisører av oss om å bidra til fellesskapet. GOD LESNING!