11.september – Bli kjent tur i Baugsberget Natursti.

Vi kjører med 2 stk «Bli kjent i nærmiljøet turer» i  september. Oppmøte ved banken kl  17.30  -vi kjører til  Ekeberg på Moan. Vi tar her en liten rolig tur i naturstien.  Flott tur med mange gode informasjons punkter. Kontaktperson og turleder: Brit Iren Stormoen, mobil 480 85 285. Turen passer for alle aldre. Velkommen. Neste tur blir 18. september.